Vogelpoel, als hoofdonderwijzeres en mejufvrouw A. J. Peters als huisonderwijzeres in de Engel- sehe taal mejufvrouw W. J. J. Mesker, als hulponderwijzeres; den heer M. D. de Bruijn, als hulponderwijzer, alsmede voor de Fransche taal en de wiskunde; mejufvrouw J. A. M. C. Baerselman, als hulponderwijzeres, alsmede voor de Fransche taal en de vrouwelijke handwerken; mejufvrouw J. Treeston, als huisonderwijzeres in de Engel- sche taal; den heer A. van Eck, als hulponderwijzer en voor de wis kunde mejufvrouw J. J. van voor de Fransche taal; mejufvrouw M. C. van Randwijk en M. C. Baerselman als hulponderwijzeressenalsmede voor de Fransche en Engelsche talen den heer B. Neuman, als schoolonderwijzer van den 2den rang, alsmede voor de Fransche en Hoogduitsche talen; den heer P. Damen als hulponderwijzer en voor de Fransche taal en het teekenen; mejufvrouw C. J. de Both als huisonderwijzeres in het schrijven en voor de nuttige handwerken voor meisjes; mejufvrouw J. D. W. van Groningen, als hulponderwijzeres, alsmede voor de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen; mejufvrouw M. J. Baart, als huisonderwijzeres in de nuttige en fraaije handwerken voor meisjes en voor het schrijven; den heer C. Vaassenals hoofdonderwijzer en voor de Fran sche taal den heer J. M. Kessels, als hulponderwijzer en voor de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen; den heer R. E. van deb Flier, als hulponderwijzer en voor de Hoogduitsche en Fransche talen; den heer C. M. 8. A. Van Oeveren, als hoofdonderwijzer en voor de Fransche taal mejufvrouw C. A. Visser, als hulponderwijzeres, alsmede voor de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 249