24. als hoofdonderwijzeres als hulponderwijzeres als hulponderwijzeres IV. Zondagscholen. Voor zoover aan de Plaatselijke Commissie bekend is, is ook in het afgeloopen jaar de armenschool in het Westeinde van mejufvrouw C. M. van Assendelft, mejufvrouw E. C. M. Kleijbeegen, alsmede voor de Fransche taal; mejufvrouw S. W. A. Bachofnee, en voor de FranscheEngelsche en Hoogduitsche talen mejufvrouw M. Beenet als huisonderwijzeres in de Fransche taal; mejufvrouw' J. Mens, als hulponderwijzeres, alsmede voor de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen en de vrouwe lijke handwerken van nut en smaak; mejufvrou'w W. J. Commijs en J. A. C. Moot als hulp- onderwijzeressen mejufvrouw M. L. Muller, als huisonderwijzeres en de nuttige vrouw'elijke handwerken mejufvrouw C. Schwencke, als hulponderwijzeres; den heer J. C. C. W. Roldanus, als hulponderwijzer en voor de wiskunde mejufvrouw J. A. C. Moot als hulponderwijzeres mejufvrouw M. H. Wieffeeing als huisonderwijzeres in de handwerken van nut en voor het schrijven; mejufvrouw M. H. Heemans, als huisonderwijzeres in de vrouw'elijke handwerken van nut en smaak; mejufvrouw E. F. Groenendijk, als huisonderwijzeres in de handwerken van nut; de heeren J. H. Beueskens en W. F. Vonk, als hulponder wijzers den heer C. A. Stans als huisonderwijzer in de Hoogduitsche en Engelsche talen en als hoofdonderwijzer; mejufvrouw M. G. Meijee als huisonderwijzeres in de hand werken van nut, en den heer J. W. H. Mullee, als hoofdonderwijzer, alsmede voor de wiskunde en de Fransche taal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 250