2de 3de Van 4de 5de 6de 7 de De Plaatselijke Commissie voor het Lager onderwijs W. M. de Beauw Voorzitter. W. Th. C. van Doobn r Lid en Secretaris. medegedeeldheeft de Commissie eene nieuwe schoolwijkvcr- deeling opgemaaktwaarbij door splitsing der vroegere 5de schoolwijk 7 schoolwijken zijn aangenomen. De Subcommissien voor die schoolwijken zijn zamengesteld als volgt 1ste schoolwijk: Jhr. B. L. Teding van Bebkhout en A. C. Th. Gevebs Leuven Jhr. Mr. J. J. de la Bassecoub Caan en Mr. A. H. H. VAN DEB BUEGH J Jhr. Mr. W. M. de Bbauw en Mr. N. J. van IJsselsteijn Dr. J. F. Baebken en Mr. P. R. Feith Mr. J. J. Bebgsma en A. Polak Daniels; Mr. H. Vbeede en Jhr. Mr. 8. Laman Tkip Mr. C. J. E. Graaf van Bylandt Mr. A. F. A. Leesbebg en Jhr. Mr. W. Th. C. van Doobn. de acht vergaderingenwelke de Plaatselijke School commissie vóór 1 November 11. hieldwerden er 6 door den Districts-Schoolopziener bijgewoond. De Plaatselijke Commissie voor het Lager onderwijs hield in het afgeloopen jaar drie vergaderingenwelke door den Arron dissements-Schoolopziener werden bijgewoond. De Inspecteur voor het Lager onderwijs in de 2de Inspectie en de Districts- Schoolopziener in het district ’s Gravenhage woonden ieder één vergadering bij. n n n Tt n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 255