I 20 100.— Keizerstraat te Schevenin- gen in gebruik als post- en telegraafbureau Hand (spoorbrug) 490.— 40.— 50.— 600.— 250.— f 9271.07' De exploitatie der badinrigting te Scheveningen, leverde in den afgeloopen zomer zeer bevredigende uitkomsten - 30.— - 10.- - 465.— - 400.— - 60.— - 1051.07 de algemeene koffijkamer, het restaureren van deze kamerhet schilderen en behangen van alle gangen het schilderen van het grootste gedeelte der buiten gevels, en het plaatsen van een tamboer voor het middengebouw, voor deze werken werd een som van f 9992.10' besteedterwijl het verbeteren der décors en accessoires een bedrag vorderde van f 2500. Tegenover de hierboven genoemde uitgaven staan de volgende inkomsten zijnde de huurprijzen van het 3000.— - 600.— - 625. - 800.— - 700.— brandspuithuis aan de Nieuwstraat onder het gebouw aan de Groote Markt boven de Korenbeurs gebouw der Arrondissements-Regtbank het wachthuis aan het Zieken het huis hoekPrinsegracht en Varkenmarkt. K. Beestenm. aan de Raamstraat van den Schouwburg. een der kelders 29 woningen aan de Lijnbaan te zamen de stal aan de Achterraamstraat Doelenstraat. localen boven het Boterhuis eenige kelders de bovenwoning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 25