I 24. STAAT HET GETAL KINDEREN Lett. 0. B over 1880 de dagscholen te ’s Gravenhage bezocht hebben. B !|g ll - AANT00NENDE DIE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 260