1 a 11 24. 24. g 5 Bedrag KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING NAMEN waar de NAMEN NAMEN merkingen. het school- DER EN Inkomsten. EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. hoofdond. ƒ70 Nihil. 2 2de rang. id. 1000 70 id. 70 700 Voor de handwerken'. 30 700 30 000 150 80 id. 80 hulpond. hulpond., schoonschr. voor midd. onderwijs teeltenen gymn. hulpond. Rang of acte en verdere toe latingen. ONDERWIJZERS, >or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. ck. (Johanna Her- nina) hulpond. wisk. hulpond. gymn. hulpond. hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak, handw. van nut en smaak. id. 500 500 ak, q en r. t» <x> na c X JO ca Rang of acte en verdere toe latingen. 1200 Wijmers. (Lodewijk Christiaan) Brinkman. (Johannes Hermanns) 1000 Heskes. (Pieter) Mook. (Mattheus) Rijkskweekeling 650 2 vacatures. Dagschool voor jongens en meisjes. Pontier. (Catharina Hendrika) 600 met acte voor de hand werken van nut en smaak. Brugman. (J. M.) I erings. (Willem I Petrus) I i Heijer. (Cornelis) I ierry. (Johannes I Martinus) I aadgras. (Herman) I nge, geh. Johanna I Gerardina Pontier. I(wed. E.) ’S GRAVENHAGE. A. Openbare scholen voor onvermogenden. Nieuwe Schoolstraat. 1ste Schoolwijk. 111. (Herman) 1800.— 1 Ingen. (Cornelis Vrije wonii Antoni) lii nda. (Johannes Wijnandus) i de Vijver. (Johan nes Gerardus) nraadt. (Arie) I Pontier. (Gerardus Jacobus) bitlan. (Catharina Paulina Elisabeth) wen. (Catharina Hendrika) I’ vuur en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 264