ii I i 24. 24. s HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag SOORT KWEEKEUNGEN. Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING NAMEN NAMEN NAMEN werkingen. het school- DER Inkomsten. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. 2de rang. Straub. (Johannes) ak, s. hoofdond. Nihil. 2 1000 in der Boom. (Joris) 700 id. 600 650 500 600 500 Schippers. (Jacob) ld. ld. ld. 100 2 1000 80 1000 Foor de handwerken 30 500 30 500 150 80 80 Bang of acte en verdere toe latingen. Korte Lombardstraat. 4de Schoolwijk. ’S GRAVENHAGE. Lepelstraat. 3de Schoolwijk. ■»lliusBennet.(Adèle Modeste Ar.) ONDERWIJZERS, oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. eule. (Antonie Ste- fanus) ooijman. (Cornells) 650 650 Dagschool voor jongens en meis jes. Rang of acte en verdere toe latingen. ƒ1800.—. Vrije woning, vuur en licht. hulpond. teek., wisk., gymn. hoofdond. hulpond. Fr., wisk. hulponder- wijzeres. id. hoofdond. wisk. hoofdond. Eng., wisk., landböuwk. hulpond. hoofdond. Fr.Eng. a 05 CQ ^a 60 50 40 Voor de han'd- werken dezelt den als op den Zwarteweg en op gelijke {wed den. Muller. (Maria Wij- nanda) Kok. (Johanna Cor nelia) handw. van nut en smaak. van nut. handw. van nut eu smaak. hulpond. teek. hulponder- wijzeres hulponder wijzers handw. id. hoofdond. melder. (Berendina hoofdonder wijzeres. 3de rang. ennaat. (Jan André Johan) m Batenburg. (Louis Filippus) in Leeuwen. (Pieter Eliza) lardekooper. (Maria Clara Elizabeth) uller. (Johanna Pieternella) 1800.—. Vrije woning a vergoeding voor vuur en licht. 1250 Bevelander. (Willem Johannes) Stam. (ThomasW essel Johannes) Aartz. (Franciscus) 800 Hoogwater. (Willem) Meester. (Jacobus) in Heijer. (Pieter) waar de 1200 Polak. (Sofia Rachel)) Kelder. (Wilhelmina/ Cornelia) 70 Hogervorst. (Arie) 1000 Kruuk. (Henri) [Wilhelmina) psch. (Johannes Jacobus) Haas. (Gerrit WiUem Cornells) Wit. (Johan Rudolf) eijman. (Martinus Johannes) igleven. (Maria) lijmer. (Maria [Katharina) [olijk. (Amerentia (Catharina A!ida) underlich. (Frede- handw. Irika Christina) pUmar. (Lina Jo hanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 266