i t F •u U i? V 24. 24. 3 5 i HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag SOORT KWEEKELINGEN. EN van Aan- I BENAMING waar de NAMEN NAMEN NAMEN merkingen. het school- Inkomsten. DER EN school gevestigd is. EN EN SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. Nihil. 2 90 60 32 25 700 500 600 650 500 600 500 600a Straat of gracht, i Rang of acte en verdere toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. ’S GRAVENHAGE. Hemsterhuisstraat. 6de Schoolwijk. n Driel (Willem Kasper) erkstra. (Rinse Annes) nk. (Everhardus Jacobus) os. (Catharina) Herwina Maria Jacoba) J5 hoofdond. hoofdond. Fr. voor midd.ond., gymn. hoofdond. Eng., landbonwk. hulpond. gymn. hulpond. 2derang, Iwisk., teek., gymn. t> hulponder- wijzeres gymn. hoofdonder- jongens jes en school voor de vrouwelijke handwerken. ONDERWIJZERS jor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. rwoert. (Paulina Maria) hulponder- wijzeres gymn. voor midd. ond. her. (Maria The resia) mdel. (Rachel) 1800. j Vrije wonii vuur en L, erends. (Gradus Cornells) mini iuwer8e- (Pieter) pij djser. (Johannes Leonardos Philip pas) 1200 Sigmond.(DirkGerrit) 90 1000 Meijer. (Pieter Jaco- n“ bus) de Jong. (Anna Eli sabeth) 1000 Pontier. (Maria Bar bara Rozetta) Vos. (Constance Marie Jeanne) ippener. (Johanna i wijzeres handw. I van nut en smaakj Fr., Eng. I hulponder- wijzeresI handw. van nut en I smaak. id. Voor de hand werken dezelf den als in de Nieuwe School straat en op ge lijke wedden. a. Heeft voor eigen gebruik de beschikking over het gymnastiek lokaal. Dagschool voor ak, Schmal. (Jacoh) en meis- q en s. avond- voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 268