I lij 11 24. 24. I I I 'E' g HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING waar de NAMEN NAMEN NAMEN mertingen. het school- DER Inkomsten. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. ƒ1800.-. de Vletter. (Willem) ƒ100 Nihil. 2 1000 700 50 700 600 500 500 I jkstra. (Henriette) 500 500 500 600 Rang of acte en verdere toe latingen. ’S GRAVENHAGE. Tullinghstraat. 3de Schoolwijk. Dagschool voor jongens en meisjes. 5 BS hoofdond. gymn. ONDERWIJZERS, loor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. gymn. hulpond., gymn. hulpond. hoofdond. teek, hoofdond. 100 60 100 50 ai, q en i. hulpond. teek., gymn. hulponder- wijzeres. hulponder- wijzeres Fr., handw. van nut en smaak, hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak, id. S o c Voor de hand- j werken dezelf- I den als in de Korte Lom- bardstraat en op gelijke wedden. Rang of acte en verdere toe latingen. okking. (Anna I dendrika) I emeijer. (Francina I A-driana) ■kman. (Cornelis ■Casper) Ju li J-s i Jong. (Wijnand Arnold) hi Haastert. Leonar dos Johannes) I ,n Dijk. (Aldert I Gregorius) .n Tuil. (Herman) hulponder- wijzeres. gymn. voor midd. ond. 1200 Eijgendaal. (Louize Sofia) 1000 Bach. (Anna) Wenckenbach. (Susel van Lier. (Willem) Velthuyzen. (Alexan der) van Duijneveldt. (Gerardus Johannes) In Leeuwen. (Anto nins Martinus) m Batenburg. (Eduard) harff. (Anna Catha rina Cornelia) I hepman. (Maria I Wilhelmina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 269