i I I 24/ 24. It SS H I 2 Bedrag KWEEKEHNGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Straat of gracht, van EN Aan- NAMEN NAMEN j BENAMING waar de NAMEN werkingen. het school- EN EN DER Inkomsten. EN VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. SCHOOL. VOORNAMEN. 2de rang. Nihil. vuur en lichi 70 750a (>50a 30a hnlpond. 30a 700a 150 80a 80a n 70 ld. 2 ld. Palte. (Ary) ld. hulpond. 1000 650 °bes. (Anna) 500 500 Rang of acte en verdere toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. ’S GRAVENHAGE. Keizerstraat. (Schev.) 7de Schoolw’ijk. Badhuisstr. (Schev.) 7de Schoolwijk. Dagschool voor jongens en meis jes. Teebaal. (Pieter Johan- i nes) ONDERWIJZERS, loor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. odaan. (Albertus Everardus) aak. (Jacobus) ochems. (Pieter Johannes) in Rees. (Louis) wijk) .omberg. (Maria Margarita) in Werkhoven. Elisabeth) vacature van onder wijzeres in de handw. der Schaft. (Louise) 700 700 hoofdond. Fr. id. t» g 1 -2 S ak, q en s. d rS 1800.-. Vrije woning school gevestigd is. I handw. van nut en smaak. id. ermaas. (Johannes Cornelis) m Hertog. (Willem! Pieter) echt. (Nicolaas Antonie) nit. (Willem Karei) m Eek. (Pieter) a. Hebben j ieder eene toe- llage van 50. 1200 Hartgrink. (Jan Willem) 1000 Voor de hand werken dezelf den als in de j Keizerstraat en op gelijke wed den. hoofdond. wisk. kering. (Johannes Franciscus) lijslager. (Antonius Johannes Jacobus! Marie) in den Berg. (Jo- I hulponder- hanna Hendrika) j wijzeres j handw. j van nut en smaak. oel. (Willem Lode- hulpond. ihepman. (Cornelis Marinus) id. hulpond. gynin. hulpond. Fr.teek. gymn. hulponder- wijzeres handw. van nut. hulponder- wyzeres. 3de rang, hoofdond. gymn. hulpond., wisk.,gymn. id. i If van Maanen(Alida Johanna Auckje) 500a met acte voor de hand werken van nut en| smaak. 500a Teebaal, (Antonia) met acte voor de hand werken van nut. /1200a. Westerduin. (Dirk) Ipenburg. (Frederik 1000 Willem) 1000aBaak. (Pieter Jacobus) Foor handwerken 'ƒ70 I 70 hoofdond. Fr., Hoogd. Eng., wisk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 270