11 I li ii 24. 24. 3 II 4 g S g 1 F F HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Bedrag KWEE RELINGEN. Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING NAMEN NAMEN NAMEN merkingen. het school- DER Inkomsten. EN EN school gevestigd is. EN SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. ak Snel. (Frans) 2 id. 30 500 150 80 ld. ld. van der Bruijn. (Roelof) 2de rang. ld. 140 2 ld. 140 60 60 60 600 700 hulpond. 500 i et Rang of acte en verdere toe latingen. J nfvrouw-Idastraat. 6de Schoolwijk. ■•■nis. (Karei Philip) ijngaarden. (Gerar dus Jacobus) rande. (Theodorus Johannes) Blinck. (Johannes plattheus) skstra. (Cornelis IHannen) n Beckum. (Johan nes) teshoff. (Maria) hulpond. teek., gymn. hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak, handw. van nut en smaak. id. 1200 Besanger. (Aldrix Charles) 1000 Weijerman. (Frederik George Lodewijk) 1000 Vliet.(JacobusJohan nes Leonardus) 750 Stapf. (Frederik Christiaan Eduard) 600 Veels. (Johanna Maria) 2de rang Fr. hoofdond. id. cê hoofdond. wisk., landbouwk., gymn. hulpond. hoofdond. Fr.Hoogd. hoofdond. gymn. hoofdond. wisk. hoofdond. gymn. hulpond. Fr., gymn. hulpond. 1800.—. Vrije woning, vuur en licht. X JO 's GRAVENHAGE. B Openbare scholen voor minvermogenden. Achter-Raamstraat. 4de Schoolwijk. Rang of acte en verdere toe latingen. ƒ120 85 Per maand voor 1 kind 45/0.55, voor 2 30 kinderen uit één gezin 1 voor elk kind meer uit het-j 30 zelfde gezin 0.35. P Wijngaarden Matthijs. (Anna prederika) P der Spil. (Alida) waar de Dagschool voor jongens en meis jes. f 1200lMendel. (Alida) 1000 Weijns. (Elizabeth) ;Baan. (Geertruida) 800 Behre. (Emilie) I Voor de handwerken’. 1000 van Zwet, (Elize M.) met acte voor de hand- 7001 werken van nut en smaak. 650|Eene vacature van kweekeling voor de handwerken. Voor de hand werken dezelf den als op het Korten bosch en op gelyke wed- den. ONDERWIJZERS, >or wie de hoofden der scholen worden I bijgestaan. lyl. (Willem Chris- Itiaan) P der Spiegel. l(Antonie) |u der Boom. (Cor- Inelis) huwkes. (Reinier iBertus) hjne. (Willem Ma- Irinus) Santen. (Pieter [Johannes) fcht. (Leonardus IJacobus) gymn. pest. (Dirk Willem)| hulpond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 271