1 s II 24. 24. F 1 p li 1 I g g j r I y 4-S I Bedrag KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- NAMEN NAMEN BENAMING ■waar de NAMEN merkingen. het school- EN EN DER Inkomsten. EN school gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. SCHOOL. geld. VOORNAMEN. iczon. (Willem) 30 id. mek. (Bastiaan) 2 ld. Augustijn) Voor handwerken 1100 30 aab. (Rebecca) 650 150 Rang of acte en verdere toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. C. Openbare burger- echolen. Kerkplein. 5de Schoolwijk. ’S GRAVENHAGE. Badhuisstr. (Schev.) 7de Schoolwijk. ONDERWIJZERS, oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. ken. (Christiaan Villem) Ider. (Karei Fre- lerik) (Stephanns) Fr.gymn. hulpond. hulpond. Eng. n handw. en 2100.— Vrije woning vuur en 1' :hs. (Pieter Fre- lerik) ik. (Anthonie larie) hoofdond. id. hoofdond. wisk. hoofdond. Fr., Hoogd. Eng., wisk. 5 - s 02 S 80 1800.-. Vrije woning vuur en lick jongens en meisjes. nezon. (Jacob) Graaf. (Johannes) el. (Jan Hendrik Gerardus) I «mn. hulpond., iffer.(Andr.Theod.) udswaard. (Karei) I lick us. 1200. den Heijer. (Jan Dirk) 70; 10001Verbaan. (Willem) 70 Per maand voor 1 kind 40 ƒ0.55, voor 2 kinderen uit één gezin ƒ1 en voor ieder kind meer uit hetzelfde ge- 30 zin ƒ0.35. Hoogste klasse 20 en I laagste klasse 210'/18 ’sjaars. Betaling per kwartaal. hoofdond., I Fr.wisk. ne vacature. i der Steen. (Phi- iippa Henriette) ippenburg. (Jo- lanna Bernardina) hoofdond., Fr. hulpond. Fr. hoofdond. Fr., Eng., wisk. hoofdond. Fr., Hoogd., wisk., teek, hoofdond. Fr., Hoogd., wisk., teek., gymn. hulpond., Fr.Eng. wisk. hulponder- wijzeres Fr., Eng., teek. handw. van nut en smaak, handw. van nut en smaak. id. ■72 -O <x> 2 I Heeft eene toelage van ƒ100. I ft. Heeft eene toelage van ƒ60. :«Ty. (Cornelia ohanna) der Bruijn. Elisabeth) 1300 yf esker. (Pierre) Koster van Groos. 800(Jacob) Teebaal. (Lamber- 900dina) [Weideman. (Jacobus Engelbertus) 850 jVoogt. (Pieter) 1000 J Verbaan. (Willem) 1050Goudswaard. (Johan- nes Frederik) 650.Toet. (Bertus) 650Voor de handwerken 600 I Buning. (Sara The- resia) van den Berg.(Martina Geertruida) a— l, Hofman. (Charles 'o,P,9,' Dagschool voor ak, s. Blum.(JohannHeinrich) ionfrp.ns Thierry. (Johanna Maria) 900 150a 804

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 272