i -s 24. 24. Ill li 11 y H 1= J’ 1 I school gevestigd is. g S a a j I rina) HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING waar de NAMEN N AMEN NAMEN merkingen. het school- DER Inkomsten. EN EN EN SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. 2de rang. I Nihil. 2 n n n n n Fr. n n n n n n n n n Rang of acte en verdere toe latingen. n n n n n jSchaberg. (Johannes Paulus) ONDERWIJZERS, oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Wammis. (David Ar- noldus Wilhelmus) Laubersheimer. (Coenraad) Scharwachter. (Pieter Arnold) de Bruijne. (Pieter) Klinkenberg. (Leen- dert Johannes) van Drunen. (Johanna Filippa) Peiger. (Johanna J acoba) wijzeres. handw. van nut en smaak. id. id. hulponder- i wijzeres handw. van nut en smaak. hulponder- wijzeres Fr., Hoogd., handw. van nut en smaak. hulponder- l wijzeres I Fr. i> Rang of acte en verdere toe latingen. lijs.(Gerrit Herman) hulpond. itteel. (Johannes) iaberg. (Henriette Antoinette) P Herman. (Wilhel- I tnina HelenaCatha- P erling. (Maria An- hulponder- toinette Elizabeth)i wii zaras. I haberg. (Catharina I Cornelia) asgeb. Maria van I Drunen. (Wed.) V rhoeve. (Belia Maria Wilhelmina) luws. (Justinus) hoofdond. tijden.(Arie van der) 3de rang, lijk. (Willem Hen- hoofdond., drik Leendert) Fr.wisk. n Beek. (Willem) hulpond., 'S GRAVENHAGE. E. Nietgetuindi*erde\ bijzondere scholen. i Achter het Stadhuis.! Dag- en avond-ak. 4de Schoolwijk. jschool van del diaconie derNed. Herv. gemeente.! (Voor jongens en meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 275