i I 11 i het school- .-S 24. 24. 1 •if 1 3 11 |=1 h F Bedrag K1VEEKE1.IXGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Straat of gracht, van EN Aan- BENAMING NAMEN NAMEN NAMEN merjcingen. EN EX DER Inkomsten, EN school gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. SCHOOL. VOORNAMEN. n hoofdond. n n n n 51 n n hoofdond. 2 r> hoofdond. n n n n n 3de rang. r (Catha- 3de rang. Nihil. 2 n n n 5de Schoolwijk. eijer. (Anton Corn.) n Rang of acte en verdére toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. n n hoofdond. gymn. as, geb. Maria van Druilen. (Wed.) rkerk. (Erederik Hendrik) iwencke. (Johan- les Jacobus) hulponder- wijzeres hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak. id. hoofdond., wisk. hulpond. id. id. hulpond., gymn. hulpond., Fr. hulpond. hulpond., wisk. teekenen. van Rosmalen. (Maria Petronella) ’S GRAVENHAGE. Nobels traat. 5de Schoolwijk. Koningstraat. 3de Schoolwijk. hulpond. Fr., Eng., wisk. hulpond. aiq. van Rosmalen. (Hendrik Frederik) -5 O Dagschool voor 1 kind ƒ0.55voor 2 kinderen 1 voor elk kind meer 0.35 p. maand. Avondschool ƒ0.20 per maand. hoofdond., Fr. id. ONDERWIJZERS, >or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. waar de gelesang. (Laurens Wouter Willem) i der Vegt. (Mari- ius Wilhelm) dik. (Pieter lerard) Herman. (Willem Frederik) i Batenburg. (Jan Hartinns) iwencke. •ina) Dagschoolj 2 voor 1 kindl ƒ0.55, voor 2 kinderen ƒ1,1 voor elk kind meer 0.35: per maand. AvondschoolI voor 1 kind ƒ0.20, voor 2 kinderen 0.30voor elk kind meer ƒ0.10 per maand. Vennoten. (Matthijs) van Dijk. (Johanna Christina) Renaud. (Hortense I Jeanne) IScharp. (Johanna Christina) Dag-en avond- I school bij het i Diaconie-wees- I jhuis der Ned. I ■Herv. gemeente. (Voor jongens en meisjes). I n Kempen. (Hen drik Jacobus) i der Burg. (Willem Jakob Geurt) i Duijueveldt. Johannes Emilius) ijze. (Jakobus) sloper. (Hendrik) strée. (Clemens Jozef D.) eder. (Anna Elisa beth) iaberg. (Catharina Cornelia) van Oosten. (Willem Antonie) van Zwijndregt. (Job) iPost. (Jan Evert) Roodhart. (Willem I Hendrik) Smedink. (Jakob Marcellus Johannes) Dag-en avond-1 ay, -Post. (Gerrit Pieter) I school van de N.J, i, q Herv. gemeente. (Voor jongens en meisjes.) [Kerman. (Johannes phristiaan) iennan. (Dirk) ai,l. Plette. (Lodewijk) Hooge Westeinde. I Dagschool van i 5de Schoolwijk. I het Gereformeerd Burgerweeshuis. I (Voor jongens enj I meisjes.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 276