n. I 11 li is I 1 I j "a I ‘lls) ïz HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag KWEEKELINGEN SOORT Straat of gracht, EN van Aan~ BENAMING waar de NAMEN NAMEN NAMEN merkingen. het school- DER Inkomsten. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. ƒ1200.-. a7. Nihil. 2 n f- r Rumscheidt. (Fritz) m. 2 n n n n 2de rang. ai. Nihil. 2 n n r> n n Geene. ah. ld. ld. 2 n n n n n van Kempen. (Johannes) Kouwenhoven. (Wil- ai. ld. 2 n n Froesch. (Adam Joseph) hoofdond. hulpond. ai. ld. ld. 2 n n n n n n n n n n v n Rang of acte en verdere toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. n n Slop de 3 Boeren. 4de Schoolwijk. Lage Westeinde. 5de Schoolwijk. Dag- en avond school der Waal- sche diaconie. (Voor jongens en meisjes.) Dagschool van het R. C. wees huis. (Voorjongens.) Armendagschool der R. C. vereeni- ging Vincentius a Paulo. (Voorjongens.) Kool. (Doe Wilhelmus Cornelis) de Munnick. (Josepha Catharina) hoofdond. Hoogd. hoofdonder wijzeres Fr. hoofdond. Fr. lijen. (Marie Cathé- I rine) bergen. (Johannes Henricus) ONDERWIJZERS, ioor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. Hoogd. ld. (Voor meisjes.) Reijne. (Norbertus Cornelis) Teurlings. (Joannes Josephus) Lucius. (Petrus Wil helmus) van Wijk. (Theodorus Willebrordus Jose phus) j hoofdond. Fr. hulpond., Fr., Hoogd., Eng. hulponder- wijzeres Fr., handw. van nut en smaak. es hulpond. Fr., Hoogd., Eng. hulpond. Fr. hulpond. id. hulpond. Fr.Eng. id. hulpond. Voor 1 of 2 kinderen uit één gezin 10 voor ieder kind; voor ie der volgend kind f2.50 ’s jaars. Betaling per kwartaal. Vermeulen. (Cornelis Hendricus) 750) 525 helmus) Perrijn. (Frederik) Kloosterman. (Lau- rentius) mder Haas. (Johan- I nes Pieter) 's GRAVENHAGE. Z.-O. Buitensingel. 2de Schoolwijk. Z.-O. Binnensingel. 2de Schoolwijk. Bleijenburg. 2de Schoolwijk. I Jong. (Johannes) I ijnders. (Johannes) I renhorst. (Bernar- bijen. (Nicolaas) I (slager. (Gerardus) ai der Loo. (Chris- iaan) ssels. (Joannes I Jatheus) letras Joannes Intonius) Dagschool vanI ai den Kerkeraad I der Duitsch Ev. gemeente. (Voorjongens en meisjes.) Luiten, (Anna Hen driks Wilhelmina), met acte van hulpon- derwijzeres. Corporaal. (Carolina Christina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 277