i t II 11 n. I J 1 11 F I’ HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Bedrag KWEEKELINGEN. Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING I NAME N NAMEN NAMEN merkingen. Inkomsten. DER het school- EN school gevestigd is. I EN EN SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. Geene. a—h. 2 n n n n id. n id. n n n ld. ld. ld. ld. 2 n n n n ld. pker. (Mina) Geene. 2 psker. (Jakoba) n hoofdonder wijzeres. 'S GRAVENHAGE. Hekkelaan. 2de Schoolwijk. Scheveningsche straatweg. 7de Schoolwijk. schrijven en handw. van nut. handw. van nnt en smaak. Niggeman. (Maria) Schoonerbeek. (Mathilda) o n ONDERWIJZERS, (oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. ank. (Antonia Theodora) Rang of acte en verdere toe latingen. hoofdonder wijzeres 'Fr. handw. van nut en smaak. ckelaert. (Petro- nella Antonia Jose phine Cornelia) Nihil. Sommigen evenwel beta len 25, 10 of 5 ets. per week, echter eerder als liefdegift dan als ver- pligt school geld. Rang of acte en verdere toe latingen. Per week 10 of 20 cents voor de gewo ne vakken van het lager on derwijs en 30 centsindien ook ’t Fransch wordtgeleerd. hulponder- wijzeres, handw. van nut. hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak. schrijven en handw. van I nut. iller.(MariaLouise): handw. van j nut. van Kempen. (Anna Maria) Breedstraat. •5de Schoolwijk. hoofdonder wijzeres, I handw. van nut. hulponder- wijzeres. id. ieshaar. (Anna Maria Petronella) i In Santen. (Geer- truida Hendrika) In Giessen. (Catha rina Mathia) poij. (Johanna lApolonia Christina) I befkens. (Jeannette Catharina) St. M aria-school jin het R. C. ge-l Isticht „de Voor-: I zienigheid (Dagschool voor) jongens van 7 tot 8 jaar en) I voor meisjes.)) waar de R. C. dagschool.) (Voor meisjes.) Bont. (Elisabeth Cornelia Johanna) Gerardina) Boerkamp. (Johanna Antonia Louise) o Eupen. (Diliana Martina Maria) hulponder- wijzeres Fr. handw. van nut. bewaar school houderes. ag 7. Verdam. (Agnes Johanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 278