i I i J II 24. •5 fi HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag KWEEK KLINGEN. SOORT EN van Aan- BENAMING waar de NAMEN NAMEN N A M E N werkingen. DER Inkomsten. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. ak. r> n n n r> llan. (Hendrik) hoofdond. 2 n Y> n n pm. (Casper) r n n n n n n fman. (Dr. P.) Y) n Fr. n n n Rang of acte en verdere toe latingen. Amst. Veerkade. 3de Schoolwijk. Visée. (Catharina Antoinette) irritsen. (Anna Martina Jacoba) feiffer. (Willem) hLoo.(Thomas Jan) fardé van Soest. 6 Jan) chardt. (Lamber- kus) felenckerJHenriette Christine) ONDERWIJZERS, por wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. Wouters. (Anna Her- mina) Straat of gracht, hulpond. Fr., wisk. hoofdonder wijzeres Fr., Hoogd., Eng. hulponder- wijzeres handw. v. n. hulponder- wijzeres Fr., Hoogd., Eng. o ai Z, mn o1 P' Rang of acte en verdere toe latingen. van der Brugh. (Johan- nes Adrianus Marinus) hoofdonder-' wijzeres. I Dagschool in de- i stichting „Huis! !van Barmhartig heid”. (Voor jongens en meisjes'. nooiaonu. Fr., Hoogd., wisk. hoofdond. Fr. 3de rang, hulpond. id. hoofdond. Fr.. Hoogd., Eng., gyniu. van Nieuwenburg. (Hendrik) van Randwijk. /80 ’s jaars. I Betaling per kwartaal. ’s GRAVEN» AGE. Z. Binnensingel. de Schoolwijk. Dag- en avond school voor jon gens en dagschool voor meisjes). bh. (Herman ^Vilhelm) phette, (Félix) kiriider.f' I raretha) II der Schaft. (Anna Ilacoba) g- p a het school- a ï'2 llet school geld is onder de verpleeg- kosten f 80 ’s jaars) be grepen. I ii de Watering. I (Marcia Johanna I Maartje) I ngelen. (Anna Mar-1 hulponder- raretha) wijzeres, Fr., Eng., I handw. I van smaak. (Maria Mar-hulponder- wijzeres. hulponder- wijzeres handw. van nut en sm. wisk. voor midd. ond. Eng.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 281