i I II i I I 24. 24. z If Ï-- Bedrag KWEEKELINGEN HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT van EN Aan- NAMEN NAMEN NAMEN werkingen. het school- Inkomsten. EN EN DER EN school gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. SCHOOL. VOORNAMEN. in. (Karel Johan) 2 n n n Tï n cht. (Marie) r> n n n n handw. n n n Y) a n n n n n n n Rang of acte en verdere toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. Nunnick. (Carolina Cornelia Johanna) ONDERWIJZERS, oor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. jdegraven. (Johan nes Hendricus) teen voor de avond school irt- (Anna Alber- jna Henriette Elisabeth; hoofdond. Hoogd. hnlpond. gymn. handw. van nut en smaak. hoofdond. Er. Verschoor. (Cornelis Frederik) Smelik. (Jacob) Pelzer. (Johannes) Dameii. (Johannes Jacobus) Knap. (Magdalena) Goiterman. (Henriette Elisabeth) de Vries. (Hendrik Johannes Lodewijk) school- houderes, Fr.,Hoogd., Eng. ao en t. wijzeres Fr.Eng. hulponder- wijzeres Fr., handw. van nut en sniaak. 03 S aI, ’Smelik. (Jan) school voor jon-' y, gens en meisjes, j en t Bruijn. (Martinus Dominions) (i der Flier.(Richard Ernest) elik. (Johannes) i Randwijk. (MariaI hulponder- Dornelia) hulpond. Fr. hulpond., Fr.wisk. teek. hulpond. Fr., wisk. hulpond., Fr., Hoogd. hulpond. w aar de gl 11 0 Nienwe Molstraat. Dagschool voor jongens e.i meisjes. ’s GRAVENHAGE. Luthersche BurgwaL 3de Schoolwijk. I van Hove. (Cornelia I Elisabeth Albertina) I Schnepper. (Johanna Catharina) xiaiiu n van nut en smaak. I Dagschool 1/20, 28, 36; avondschool ƒ12, 20, 30 I ’s jaars. j Betaling bij i het kwartaal.! i 2derang, Fr., Hoogd., Eng., wisk. i Ginkel. (Alexan- ler Antonie Theo- lorus) i der Haas. (Johan-1 ies Pieter) elik. (Pieter lerard) elik. (Clasina Pe- ronella Gabriella) Perjaar: I 2 ƒ24 voorkin deren benedenI 9 jaar en/40| voor die daar boven. Betaling per maand. Straat of gracht, j j BENAMING Dag- en avond- meisjes. en t.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 283