I 11 I I I ii 24. 24. i - Bedrag HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht, EN van j4an- BENAMING waar de NAMEN NAMEN NAME N merkingen. DER Inkomsten. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. 2 V r> n v I rst. (Jan) gymn. wisk. ld. Neuman. (Bruno) 2 I n n r n I I Rang of acte en verdere toe latingen. Willemstraat. 1ste Schoolwijk. I n der Brugge. (Pieter Nicolaas) i Wijngaarden. (Gerrit) em Hendrik) i Wettem. (Jan Willem) l'heodorus) r (Johannes) Niet opgegeven. ƒ150 ’sjaars. Betaling bij het kwartaal. ’S GRAVENHAGE. Molenstraat. 6de Schoolwijk. iWeeren. (Willem Frederik) i Oosterwijk. (Pieter Adriaan) erts. (Jhr. Dr. Eduard) len. (Thomas) tile. (Siméon) iwippert. (Paul irnold) oó 5 2de rang, Fr.Hoogd. hoofdoud. Fr., Hoogd.,: Eng., wisk. en hoogere wisk. voor midd. oud. Rang of acte en verdere toe latingen. ah Z—y. i iller. (Johan Wil-hoofdond. i Fr., wisk. hulpond. Fr., Eng. I ijtink. (Johannes hulpond. I Fr., wisk. hulpond., Fr. Fr. teekenen. ahTesch. (Johan Wendel) en r. »edelet. (Jacobus Salomon) hoofdond.I i wisk. voor j midd. oud. hulpond., Fr., Hoogd., Eng.wisk. hoofdond. Fr., Hoogd., wisk. hulpond., Fr.Hoogd. hulpond., Fr.Eng. phil. nat. I doctor. I litt. hum. cand. Fr. Hoogd. voor midd. ond. Eng. voor midd. ond. teekenen. id. Dag- en avondschool voor jongens. ri“t- (Auguste) Weijer. (Anton -ornelis) flard. (Henry Joseph) erbeek. (J. H.) Pt. (Johannes Mitonie) pieman. (Charles paniël) ONDERWIJZERS, ior wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. het school- j-3 s I S«

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 285