n. i tl li I 11 i li 15 24. ïl Is HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING NAME N NAMEN NAMEN merkingen. het school- DER Inkomsten. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. 2 n n n 2 de Regt. (Hendrik) id. 1 n n hulpond. id. b’ (Jurriaan) 1 n n n ld. n n r> n n T) Rang of acte en verdere toe latingen. Koninginnegracht. 1ste Schoolwijk. Noordeinde. 6de Schoolwijk. Balistraat. 1ste Schoolwijk. T rompstraat. 6de Schoolwijk. Dag- en I avondschool voor jongens. Dag- en avondschool voor jongens. Dagschool voor jongens. 'Ubhens. (Hendrik Doedo) hoofdond. Fr. ONDERWIJZERS, ■or wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. I teekenen. gymn. voor 1 midd. ond. hoofdond., Fr.Hoogd. I hulpond., I 37.50 per kwartaal. ƒ150 ’sjaars. Betaling bij het kwartaal. ’S GRAVENHAGE. Molenstraat. 6de Schoolwijk. ah Z—/A blips. (William diaries) diin. (Francois jouis) it. (Joh. Antonie) olf. (Johan Her nan) 1ste kl. ƒ30, 2de kl. ƒ35 en 3de klasse ƒ40 per kwar taal. ai, l—p. ah lq eu s. s hulpond., Fr.Hoogd. hulpond., wisk. hulpond., Fr. i hulpond., [Fr., Hoogd., I Eng. I hulpond. hulpond., Fr., Hoogd., 5S ah Z— q en 3. Dagschool voor jongens. Spiegel. (Christiaan Rang of acte en verdere toe latingen. (Eng., wisk., [teek., gymn. j Eng. voor midd. ond. Fr. Bouscholte. (Gerardus hoofdond. Hendrik) van Oeveren. (Cornells Marinus Sentinus Adolf) o hoofdond. Johannes Emanuel Fr., Hoogd., Carel Lodewijk) j wisk. UUU1UUUU. [Fr., Hoogd., I Eng.wisk. eph) niur. (Martiuus Wilhelmus) k Amstel. (Jean Lndolf) Bman. (Johannes Wilhelmus Chrysos-1 Fr., Hoogd., pmus) rkenburg. (Johan- tes Jacobus) i Eek. (Antonie) Voor kinde ren die bij hunne komst op de school van 69jaar zijn, f 120, voor andere leerlingen ƒ160 per jaar. Betaling bij het kwartaal. i ahj I 1 waar de ƒ150 ’sjaars. Betaling bij het kwartaal. Fr. Eng. voor m i H A I teekenen. Janus. (Johan Cor- hulpond. neli« Catherinus! wisk. Wilhelmus) de Vijver.(Gerard ohan Hendrik) der Weel. ■Bouwen) ■ita. (Reinier ■•ouwe) Heijningen. ■Simon) ■tile. (Siméon) ■lard. (Henry Jo- midd. ond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 286