I i 1 Ij ii 24. 24. Fr- i I I'S Is KWEEKELINGEN Bedrag HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- BENAMING NAMEN NAMEN NAMEN merkingen. DER Inkomsh:. EN EN EN school gevestigd is. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. ■chofner. (Sophie) 2 n n n n n n ƒ50 ’sjaars. 2 ld. n n n n ld. 2 n n T) v T) V) gymn. n n r> Rang of acte en verdere toe latingen. Rang of acte en verdere toe latingen. Lange Raamstraat, éde Schoolwijk. Nieuwstraat. éde Schoolwijk. Dagschool voor meisjes. hoofdonder- wijzeres Fr., Hoogd., Eng. ONDERWIJZERS, I tor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. leijbergen. (Celes- I tine) gymn. voor midd. ond. ’S GRAVENIIAGE. Elandstraat. 6de Schoolwijk. In Roosendaal. I (Johanna) I Saar. (Henriette) wijzeres, Fr.Eng. handw. van nut en smaak. hoofdonder- wijzeres hoofdonder-1 wijzeres, I Fr., Hoogd., Eng. hulponder- wijzeres Fr. Fr. hulponder- wijzeres teekenen. ■tersen. (Pauline) ■ken. (Laura) phil. nat. doctor. j teekenen. hulponder- wijzeres Fr.Eng. hulponder- i wijzeres, Fr. Hoogd. Eng. Fr. waar de aA, Kruyt. (Maria Johanna) hoofdonder- i A en t. 'aA,i,'Becht. (Adriana Mag- 11o en i. dalena) aA, Mahieu. (Mathilde 7, m n Justine) i q en -i. Imet. (Mathilde) ID Assendelft. I (Cornélie) 1st. (Johannes I Antonie) I erends. (Gradus I Cornells) 100, /120 en 1/150 ’sjaars. I Betaling bij liet kwartaal. oeske. (Maria) ahin. (Francois Louis) eekrode.(Dr. Louis) 1st. (Johannes Antonie) 'eleman. (Charles Daniël) n Deinse (Louise F.) voor geschie- denis. Voorkinderen beneden 10 j. 100van 1012 jaar /120, boven 12 jaar /150 'sjaars. Betaling bij het kwartaal. hulponder- wüzeres id. het school-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 287