I i u 151 24. 24. I s ii 1 j j I Eng- i 1 Bedrag HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat of gracht, EN van Aan- NAMEN NAMEN NAMEN merkingen. DER Inkomsten EN EN EN school gevestigd is. I SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. 'isser. (Alette) 2 n n 'arabain. (Jeanne) j) sinus. (Anna) T> .ramers. (Louisa) n n T) n 'rank. (Bruno) Rang of acte en verdere toe latingen. Kleijnvan Lier. (Sophia) ONDERWIJZERS ioor wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. 1 Forêt. (Victor) ast. (Johannes Antonie) anse. (Johannes) gymn. voor niidd. ond. 1> n ’s GRAVENHAGE. Oude Molstraat. 5de Schoolwijk. choppers. (Catha rina) an qs en t. HM oó Geerling. (Betsy) 5 lina) an Beek. (Anna) Rang of acte en verdere toe latingen. Dagschool voor meisjes. waar de schoolhou- deresI Fr.,Hoogd., r I ƒ60, ƒ70, ƒ80 of ƒ90 ’s jaars. 1 Betaling bij i het kwartaal. j hul ponder- wijzeres. j Fr., Hoogd.,i i Eng. handw. van nut en smaak. j hulpondcr- i wijzeres, Fr.Eng. handw. i van nut en smaak. hulponder wijzers Fr Al., handw. van nut en smaak. hulponder- wijzeresj Fr. I hul ponder- wijzeres. j 'heltema. (Nicolette) hulponder- wijzeres handw. van nut en smaak. Reehorst. (Caro- Eng. voor lina) inidd. ond. handw. van nut en smaak. hoofdond. Fr. Fr. teekenen. het school- s BENAMING i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 289