t w 11 li 1l aÊ I’ 24. 24. i o 1 j s I 1 Bedrag KWEE RELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT EN van Aan- NAMEN NAMEN NAMEN werkingen. het school- EN EN Inkomsten. DER EN school gevestigd is. i VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. SCHOOL. VOORNAMEN. 2 n n n n n pet.(Marie Gertrude) n n beker. (Fridolin) n 2 n w n n n Meijer. (Alida) Nihil. 2 n r n der Heijden. (Arie) 3de rang. n Rang of acte en verdere toe latingen. 's GRAVEND AGE. Trompstraat. 6de Schoolwijk. Oude Molstraat. 5de Schoolwijk. 'Benoist. (Elizabeth j Louise) hoofdoud. i handw. I van nut en i smaak, i in Christine) Engers. (Adriana Gijsberta) l/300 ’sjaars. I Betaling bij het kwartaal. 1Het onder» rigt wordt twee maal’s weeks ge geven. F. Niet gesubsidieerde bijzondere herhaling- scholen. Noordwal. 5de Schoolwijk. Dagschool voor j meisjes. bewaar- schoolhou- deres handw. van nut en sm. gymn. handw. van nut en smaak, i s I Avondschool voorvolwassenén van de ’s Gra- I venhaagsche Bijbel- I vereeniging. (1)l Straat of gracht, BENAMING van in Wijlen. (Anthonia Hendrika) Ronda. (JohWij nandus) hulponder- I ^iizeres Fr-> Eng. ^rijksk’ i" gymn. v midd. ond. I Er. voor »idd. oud. “o°fdonder- wijzeres, i wisk.i >Oekh. voor! midd. oud. I tekenen. j Rang of acte en verdere toe latingen. en 4. De meesten kosteloosen kelen betalen 12 per jaar. Betaling bij het kwartaal. I ah de k eu t. waar de foosjohan. (Baren- dina Elizabeth Pe- tronella) >?linger. (Gerardina Petronella) küchman. (Helena) 11 den Berg. (Catha rina Jeannette) evonthon. (Blanche Eugénie) Cocq. (Cornelia Maria Nannette) Dagschool voor meisjes van de. Vereeniging Licht, Liefde, j Leven. ONDERWIJZERS, loer wie de hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond.I Fr.,Hoogd.,! Eng. voor j midd. ond. I O den Bergh. (Anna] hulponder- j wijzeres Fr.,Hoogd.,' Eng., handw. v. nutensm. Fr. ahBrandt. (Emilie Caroline ku en Wilhelmine Floren- q. tine Johanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 294