24. GEMIDDELD AANTAL LEERLINGEN, 1 Lett. E. STAAT die gedurende 1880 te ’s Gravenhage de dagschool hebben bezocht. VAN HET VERDEELD NAAR HUNNEN LEEFTIJD

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 295