24. STAAT HET GETAL LEERLINGEN, Lett. F. gedurende 1880 uitsluitend de herhalings- en andere avondscholen te 'sGravenhage hebben bezocht. VAN DIE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 298