i i 24. 24. I 67 I recapitulatie. 10 a 1 2 I L '1 JETAL DER LEERLINGEN. Straat of gracht, NAAM 15 Jan. 15 April. 15 Julij. 15 Oct. Gemiddeld. waar DE a Aanmerkingen de school gevestigd is. O N D E R W IJ 2 E R S. VI M. V. M. M. V. M. V. M. Openbare Scholen. 25 31 28 1 3 3 5 65 41 Totaal 64 37 .Bijzondere Scholen. 1 64 114 62 85 74 114 II 79 92 Totaal 64 62 1' 64 119 62 i; 72 139 143 129 178 Totaal. 126 33 3 65 74 7 8 9 11 12 13 14 16 16 17 5 6 Achterraamstraat (1) Zwarteweg (2) Kortenbosch (2). Badhuisstr. (Schev.) (1) Jufvrouw-ldastraat (1) Kerkplein (1) 64 114 4 2 2 5 114 35 4 1 4 8 16 1 4 15 14 7 37 92 34 3 o 14 11 (1) Herhalingsscholen. (2) Voor het onderrigt in de vrouwelijke handwerken. 18 7 1 l 39 2 I 12 5 i 67 I 7 1 2 1 3 25 9 a a M •o 15 12 64 79 3 o 4 4 3 29 11 4 12 5 9 4 2 3 2 2 28 12 31 12 21 3 41 85 4 2 3 3 3 28 11 2 2 3 27 20 12 3 3 3 27 11 2 3 1 32 3 4 13 6 2 2 3 4 28 13 5 G. J. Pontier 2 A. M. Mallée 3 IJ. F. Haverman. 4 IA. Palte R. van der Bruijn C. A. Hofman 29 13 Openbare scholen Bijzondere ssholen I 161 16 7 I Nobelstraat Koningstraat. Z. O. Buitensingel Slop de 3 Boeren Idem Amst. Veerkade Molenstraat Elerderstraat. Lange Pooten Laan Luthersche Burgwal Oude Molstraat 64, G. P. Post H Nienkerke (waarn.), later L. Plette D. W. C. Kool C. H. Vermeulen Mej. J. C. de Mnnnick H. J. Emous, later H. Nienkerke C. J. E. C L. Spiegel J. W. Michaël P. G. Fortanier H. Eerdbeek. J. Smelik 18 jC. A. van der Heijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 299