Bijlage 26. Openbaar onderwijs. A. 1". VERSLAG omtrent den toestand van het openbaar en bijzonder Middelbaar Onderwijs in de gemeente ’s Graven iia ge gedurende 1880, gedaan ingevolge art. 52 der We/ van 2 Mei 1863 (Staatsbladn°. 50). De Hoogere Burgerschool voor Meisjes met driejarigen cursus. Directrice: Mej. M. G. van Pesch. Omtrent den toestand dezer in 1879 geopende school kunnen thans eenige meerdere bijzonderheden vermeld worden, nu de eerste cursus ten einde is. Die cursus vinggelijk wij in ons vorig verslag reeds aanstipten met 39 leerlingen aan, van welke 33 in de 1ste en 6 in de2de klasse geplaatst werden. Aan het overgangs-examen werd deel genomen door 37 leerlingen. Van de 31 uit de 1ste werden tot de 2de klasse bevorderd 20, waaronder 2 na afgelegd her examen en de 6 leerlingen uit de 2de werden allen tot de 3de klasse toegelaten. Voor den cursus 1880/81 meldden zich 25 adspiranten aan. Bij het toelatingsexamen, dat in de maand Julij gehouden werd, slaagden 12, 6 werden afgewezen en 7 moesten zich aan een her-examen in enkele vakken onderwerpen. Nadat dit in September plaats had gehad, werden ook deze adspiranten tot de school toegelaten. In December telde de school 55 leerlingenverdeeld als volgt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 303