26. t 263 - 271 - 7 van H U H H II II H U u u II n zoodat van 228 leerlingen bevorderd zijn 161 3e 4e n 5e Het was afdeelingen 27 leerlingen van de zich gedurende het 2e 3e 'r 4e it 2e 3e 4e 5e 54 48 36 23 67 49 39 6 le klasse 59 leerlingen 74 60 47 23 73 leerl. in de le kl. bevorderd werden tot de 2e kl. u - 71 - 56 en 4 voor enkele lessen. - 44 1 - 25 2 Het eindexamen werd afgelegd door hoogste klasse, van welke een zich gedurende het examen wegens ziekte teruggetrokken heeft. Van hen mochten 22 het getuigschrift verkrijgen, 6 hunner bezoeken de Polytechnische en 6 de Indische school, 3 studeren voor arts, 1 is geplaatst aan het Ministerie van Waterstaat, 1 aan dat van Binnen- landsche Zaken en 1 zal geplaatst worden aan de Rekenkamer, 2 bekwamen zich voor het examen voor de belastingen, 1 voor dat van de registratie en 1 voor dat van landmeter. Van de niet geslaagden zijn 2 op de school teruggekomen, 1 studeert te huis om weder examen te doen, 1 bekwaamt zich voor het vak van de belastingen en 1 voor dat van landmeter. Bij het toelatings-examen werden 103 adspiranten geëxami neerd. Van dit getal werden: derhalve nog niet noodig om de 5de klasse in twee te splitsenwat in den aanvang van den vorigen cursus voorzien werd. De splitsing der klassen bleef derhalve dezelfde als vroeger en wel de laagste 3 klassen ieder in drie, de 4de klasse in twee afdeelingen. Aan de overgangsexamens werd deelgenomen door 228 leer lingen waarvan de uitslag was dat 1879. tegen le klasse 75 leerlingen. 2e en 2 voor enkele lessen 3e 3 - 4e 1 »5e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 309