iï 'V ili 26. E. Ambachtschool. F. Industrieschool voor meisjes. leeraren en ONDERWIJZERS. I 36 Vakken van onderwijs. Inkomsten. 12 en 24 (6) Acte in. o. M. I en II. C. J. den Hertog. 1000 Vakken van onderwijs. Inkomsten. 1200 directrice. 1000 21 900 2:1 klem. Mej. M. F. Bernard. II. Wenzel. Kartonneren. 80 4 (a) Vacature v. Soest. (b) Vacature Steenbeek. (c) Praktische lessen. (d) Theoretische lessen. LEERARESSEN en LEERAREN. Machine-naaien. Handwerken. Handteekenen. Natuurkundige vakken. Bevoegdheid of t >elating. 1000 200 300 600 600 600 600 II. Diehl M. van Eldik. J. Bitter. 800 500 300 I960 36 36 ƒ2000 vrije woning. 1200 400 270 12 18 24 20 22 10 4 36(c) 12(</) 36 (c) j2(di I I H. L.Boersma, direc- Rechtlijnig-,bouw-en werk- Adem. o. M. II en 0. teur. (a) 8 28 itvviiiujii 'R’O vu tuigkundig teekenen. I Vakken van herh. en voort gezet lager onderwijs. Natuurkundige vakken. I Phil. Nat. Doet. I Timmeren en adsistent bij het bouwkundig teekenen. I Ornamentteekenen boet seren, houtsnijden enl meubel maken. Timmeren. Smeden. Schilderen. Acte I. o. handw. van nut en smaak. l’iej. i«. r. uciuaiu. lucm. i Idem. Mej. C. J. Pietersen. Teekenenen bloemenmakenJActel o. teek.handw. Ivan nut en smaak. 0. Eerelman. (Handteekenen. Mej. A. G. R. van Handteekenen. Paasschen. Mej. W. J. M. Niks. Mej. M. J. Meeter. I Bevoegdheid of toelating. Mej. J. S. Beijdals,]Adel. o. handw. van directrice. I nut en smaak. Mej. A H. vonWijlen. Boekhouden, rekenen, na-; Hoofdonderwijzeres tuurkunde. I en m. o. K. XII. Mej. B. J. L. Landré. Nederl. taal, aardrijkskunde Acte 1. o. van Hoofd en vaderl. geschiedenis.! onderw. Fransch, I Eng. en handw. van I nut en smaak. Acte m o. M. I en O.i l.o. teek., handw. van nut en smaak. Hand- en recht). teekenen. H. J. van der Wcele. Dr. L. Bleekrode. H. Fles.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 320