J 28. ’s G ra v en h ag e, 14 Maart 1881. J. J. van Meerbeke, Voorzitter. 0. W. Star Neman, Secretaris. De 6 leerlingen der hoogste klasse werden allen tot de TJniversiteit bevorderd. Voor verdere bizonderheden verwijzen wij naar bijlage III. Aan het godsdienstonderwijs van den predikant Dr. Gunning namen deel van Januari tot Juli 9van September tot December 8 leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 331