29. Vierde onderafdeeling. Menschbeeld. Fragment-pleister. Pleister-masque. Pleister-hand. Ornament. Eerste onderafdecling. Tweede onderafdeeling. Derde ondera fdeeling. Ornament naar pleister Prijs: G. A. Zeeman, AccessitJ. Benakp. Prijs: H. Kbols. AccessitG. Holzapfel. Eervolle vermelding: D. H. de Loos. Prijs: J. E. II. Akkebinga. Accessit: S. B. Gimbekg. Eervolle vermelding: J. A. van Wielik Schelfhout. Buitengewone prijs: J. E. H. Akkebinga. Prijs: J. A. van Wielik Schelfhout. Prijs: D. van Cbefeld. Accessit: K. Koens. Prijs: J. Tirion. Accessit: M. de Boer. Eervolle vermelding: W. J. Bekink. Prijs: J. A. Hingman. Accessit: M. A. J. Baueb. J. M. Bach. Eervolle vermelding der geheele klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 346