29 Transporter. 767.11 str. M. 20.90 6.10 19.43 131.69 10.28 34.— 12.45 71.96 900,000 getrokken Waalklinkers en 300,000 getrok ken Rijnklinkershiermede werd de bestrating geheel of gedeeltelijk vernieuwd van de Prinsegrachtden Hoogenwal, den Noordwal, de 2de Wagenstraat, het Buitenhof, de Balistraat, de Visschersdijk, de Snoek- straat, het Bleijenburgde Anna-Paulownastraatden Z. O. Buitensingel, de Sumatrastraatde Boekhorst- straat, den Fluweelen Burgwal, het Anna-Paulowna- plein, het Lang-, Kort- en Wijd Achterom, de Bad huisstraat en de trottoirs langs de Wassenaarsche straat. De geheele oppervlakte in dit jaar gelegd of herlegd bedraagt 205,406 M’, waarvan 172,490 M2 bij aanne ming en 31,916 M2 door de vaste kantonniers zijn uitgevoerd. Onder die oppervlakte is begrepen eene hoeveelheid van 27,353 M- ten behoeve der gas- en waterleiding. Met den aanleg van trottoirs werd weder zooveel mogelijk voortgegaan; de vermeerdering van tramway- lijnen in de Gemeente doet het nut van trottoirs meer dan ooit in het oog vallen. De trottoirs die in het af- geloopen jaar werden aangelegdzijn vervat in den volgenden staat: Wagenstraat. Spui Westeinde Kettingstraat Nassaukade Schoolstraat Hemsterhuisstraat Korte Poolen Nieuwe Havenstraat. Wassenaarsche straat 458.30 str. M. Q

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 34