29. AFDEELING C. Pleisterkop. Prijs: J. P. Izeren, Kleine Rijksmcdaille. Voorzichtkuude. Prijs: II. Giltay, Zilveren Academie Medaille. Accessit: C. Schouten, Bronzen Academie Medaille. Eervolle vermelding: J. Cboiset van der Kop. Ornament. Prijs: C. P. Crans, Zilveren Academie Medaille. Accessit: II. Giltay, Bronzen Academie Medalle. Eervolle vermeldingJ. Croiset van der Kop en C. E. Stieltjes. Ornament. Accessit: J. van Leeuwen, Bronzen Academie Medaille. Eervolle vermelding: J. G. IIunnigueb en J. C. S. Hessink. Ornament. Prijs: J. P. Izeren, Zilveren Academie Medaille. Accessit: L. II. Dinn, Bronzen Academie Medaille. Ontleedkunde. Eervolle vermelding: 11. Kistenmaker en D. J. Meevssen. Ontleedkunde. Prijs: C. P. Crans, Bronzen Academie Medaille. H. Giltay, Bronzen Academie Medaille. (Mannelijke leerlingen.) De pleisterstudi├źn waren niet genoeg in aantal en wogen geens zins op tegen de verdienstelijke teekeningen der Afdeeling M. O. van vrouwelijke leerlingen. Eene bijzonder gunstige uitzondering maakte daarop liet volgende bekroonde werk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 350