29. Derde klasse, tweede ouderafdeeling. Vierde klasse, eerste miderafdeeling. Aanleg van tninen. P. J. van Kersbergen, Bronzen Academie Medaille. BALANS OVER HET ACADEMIEJAAR 1879—1880. 200.— Uit den Staat van Ontvangsten en Uitgavendie het slot van dit overzicht vormt, blijkt, dat de steeds toenemende aan zienlijke uitgaven voor het onderwijs door de bijdrage der Gemeente tot heden kunnen gedekt worden. Prijs: L. Schonenberg, Zilveren Academie Medaille. Accessit: J. Roel, Bronzen Academie Medaille. Eervolle vermelding: J. van Leeuwen en J. C. S. Hessink. 369.— 1485.— 5992.— (Ontwerp van een buitenverblijf.) PrijsL. E. Claus Kleine Rijksmedaille. Accessit: H. J. Looisen, Zilveren Academie Medaille. Saldo in kas op 1 October 1879f 90.385 Subsidie der gemeente v. 1 Oct. 187930 Sept. 1880. - 10500- Bijdrage van het Kon. Huis en andere begunstigers - Contributiën van Leden- Schoolgelden- Bijdrage van den Inspecteur van het Lager Onderwijs voor de normaallessen- Totaal f 18637.385 ONTVANGSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 352