30. 20 30 40 50 60 70 80 90 24 32 43 93 174 150 128 171 105 43 16 H U tr H II U geblevenblijkens de hiervorenstaande opgaven in den loop des jaars voor zijne rekening nog werden opgenomen 845 lijders, welke 979 personen te zamen gedurende 43516 dagen zijn ver pleegd, alzoo 141 verpleegden en 1465 verpleegdagen meer dan in 1879, Het aantal verpleegdagen voor ieder door elkander genomen waren ongeveer 44.} dag; alzoo ruim 5} dag minder dan in liet vorige jaar. 5 en 10 jaren Te zamen 36,578.01 alzoo f 1,590.485 meer dan het vorige jaar. 10 20 30 40 50 60 70 80 Van die 979 verpleegden waren beneden het jaar tot 5 jaar oud tusschen u Te zamen Daarvan zijn in den loop des jaars overleden en hersteld ontslagen Te zamen. 875 Zoodat op 31 December 1880 nog in verpleging bleven 104 personendat is 30 minder dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. Ter zake van dezen verschillenden geneeskundigen onderstand werd door het Burgerlijk Armbestuur in 1880 betaald aan geneesmiddelen9.028.66 verpleging in het Gasthuis - 26,109.60 breukbanden- 1,440.75 979 135 740

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 368