OPGAVEN der vei schillende spijsuildeelingen. Winter 1879/80. Voormalige Armeninrigting. 29568 10675 12159 13693 8366 November December Januarij February Maart December January February. December. January February. Maart I t 2340 5152 3183 Spijskokerij der Vereeniging van den II. Vincentius a Paulo. 767 1539 2087 1910 2063 2245' 2998 2324 2340 3786 f 0.08 s h Bijlage 55. Portiën. 7978 8187 6606 6797 Israëlitische soepinrigting. Portiën. Aan instellingen van a 9 ct. Geleverd aan particulieren a 11 ct. Prijs per portie voor particulieren en armbesturen. weldadigheid a 10 ct. 150 2832 3117 2832 3228

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 377