I l Bijlage 5 3 n». 1 TABEL, betreffende het getal armen, regtstree O N D E R S T E U N D E N. In geld. 115 1G1 46 r TOTAAL. hoofden hoofden eenloopende van van Optelling personen. huisgezinnen. huisgezinnen. 2 en 4. 2. 3. 5. 7. 1. 4. 6. i eenloopende personen. Getal armen, die door gemeentebesturen uit de gemeentefondsen, zonder tusschonkomst van armbesturen, zijn ondersteund Onders niet in i Hoofden van huisgezinnen. Eenloopende personen. gedurende het geheele jaar onafgebroken als li Optelling der kolommen der kolommen 1 en 3. alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééus of meermalen, als:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 379