I i if i l =h'F ïfft l I ~T 1 2 g g s g r r o z *-3 w txi wc 5 s I S z z E k rss 2 FT P P p- 2 s s a r Getal verpleegden. i Kosten van beheer. N Kosten van begrafenis. 50 andere instellingen van weldadigheid. Optelling der kolommen 2 tot en met 5. d ►e o Cl o ts Z P W 2 O O 00 cc cd u 0 w o Cl CD ►9 tt O' g CD 00 S p gemeenten. provinciën. Kosten van genees-, heel- eu verloskundige hulp en geneesmiddelen. Voeding, kleeding, ligging, bewassching, verwarming, verlichting en alles wat verder tot onderhoud en verzorging strekt. §-M i Erfstellingen legaten en schen- -i kingenin den zin van het Burgerlijk Wetboek. Optelling der kolommen 7 tot en met 11. O tc -*• to 00 Cl cc K O t—I N I S 2 2. Collecteninschrijvingen en 9° andere niet in kolom 7 be grepen giften en bijdragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 385