58. van ’s Gravenhage met diploma voor Door deze laatste werd onder anderen eene allegretto en menuetto uit eene symphonic van den leerling M. H. van ’t Kruys uit Middelburg ten gehoore gebragt. Twaalf leerlingen konden na voleindigden studietijd van de school eervol en met diploma worden ontslagennamelijk 1. mejufvrouw R. W. Bruck van 's Gravenhage met diploma voor pianoforte 2. mejufvrouw M. A. Veerenhuis diploma voor solozang 3. de heer R. W. Bignell van 's Gravenhage met diploma voor viool 4. de heer J. M. Bikbergen van ’s Gravenhage met diploma voor trombone en contrabas 5. de heer J. Gobefboy uit Leiden met diploma voor orgel piano en theorie 6. de heer L. II. Meerloo van ’s Gravenhage met diploma voor violoncel 7. de heer J. N. Plantfeber uit Leiden met diploma voor trompet 8. de heer Th. Rutten van ’s Gravenhage met diploma voor contrabas 9. de heer J. Salmon violoncel 10. de heer II. Tibbe uit Brielle met diploma voor piano, viool en theorie 11. de heer A. Waisvisz van ’s Gravenhage met diploma voor fagot; 12. de heer J. A. be Zwaan van 's Gravenhage met diploma voor orgel Van deze leerlingen hebben de heeren Bignell Salmon en Tibbe zich repectivelijk naar Dresden, Parijs en Brussel be geven om hunne studiën aan de conservatoria aldaar voort te zetten Bikbergen en Meerloo werden geplaatst aan het orkest van den heer Coenen te UtrechtWaisvisz aan het orkest van het paleis van volksvlijt te Amsterdam-, mejufvrouw Bruck vestigde zich te ’s Gravenhage als muziekonderwijzeresse; van ’s Gravenhage met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 397