59. Rijtuigfabriek. g SE 5 g g 5 I .Aantal NAMEN AARD HER DER FABRIEKANTE .N. FABRIEKEN. 1734 8 8 3 38 3 gieterij *de Prins Oranje’. 5 W. Slotboom en Zoon. 1 1 Metaalwerken. 1 6 P. Bar. 1 Wis- en natunrk. instrumenten. 2 20 Rijksgieterij van bronzen geschut. Het Rijk, (Directeur R. A. W. 3 Sluiter). 1 12 Wisse, Piccaluga en C°. 1 Electro- metallurgie fabriek. 4 1 H. Hotz. 1 Smederij. Meubelfabrieken. IM. L. Hermans en Comp. 15 2 2 32 1 2 steenzagerij. 5 1 1 S. Severijn. Steen zagerij. Houtzagerijen. 2i 1 1 Kunstdraaijerij. 30 1 F. H. van Malsen. 1 Timmcr-werkplaats. 5 G. C. Arntzenius. 1 1 Dninwater-ijsfabriek. Boek- en courantdrukkerijen. 1 1 Ijzergieterijfabriek van stoom- Naamlooze Vennootsch. Ijzer en andere werktuigen. iGebr. Horrix. 'H. P. Mutters en Zoon. Nederlandsche Stoomzagerij. (Directeur A. H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 14 li 2 3 4 21 55 oó CU g s 55 12 12 12 16 Diggelen).! Hout- en -u ll s O z i CS Gebr. Gaminada en Koper- en loodpletterijmetaal- L. J. Enthoven. en ijzergieterijlood- en zink- smelterijkoperraffinaderij werktuig-, patroon- en vuur- steenfabriek. iGebr. Giunta d’Albani. iH. L. Smits. \C. II. Susan Jr. /j. A. de la Vieter. \Gebr. Belinfante. M. ierling. (Schev.) iLéon Antenne en Comp. ■H. H. van Gogh. (Diks en van Veen. G. W. Steinmetz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 404