1 39. 2 I 1 I Aantal AARD NAMEN DER DER FABRIEKEN. FABRIEKANTEN. 12 2 2 Boek- en courantdrukkerijen. 54 2 2 Steendrukkerijen. Boekbinderij 4 T. J. V. van den Heuvel. 1 1 broodfabriek. 9 20 Meelfabriek. L. J. Wijsman en Comp. 1 1 Broodbakkerijen. 8 |G. C. Smeele. 1 Grntterij. Banketbakkerij. 6 IJ. P. Rademaker. 1 P. H. M. Nieuwerkerk. 1 4 1 Distilleerderij J. F. Volgraff 1 Apotheek. J. Mouton en Zonen. 1 1 Margarine-boterfabriek. ld. 2 6 Kunstboterfabriek. Folcken en Comp. 1 1 16 Botermakerij. d. Kroft en Zoon. 1 1 A. 1 1 2 sigarenfabrieken. d. Boor. Zijdeverwerijen. 2 Netten fabriek. M. Parser en Comp. (Schev.) 2 51 Netten- en garentaanderij. A. E. Maas en Zonen. (Schev.) 1 1 8 Wasch- en bleckinrigting. A. W. Heijnen. 2 1 6 1 tt 1 1 <S. Lankhout. )Wed. E. Spanier en Zoon. jG. Lensvelt. )B. Derksen. Naamlooze Vennootschap. (Di recteur F. W. v. d.Pntten). 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 2 •g 24 1 54 2J qj S o I 48 C Tabaks- en Meel- en 2 ■s g •11 *1 en Comp. firma Wiegman )G. W. v. d. G. J. de Wit. (F. W. Ch. Waldeck. *P. J. Tack. (Naaml. Vennootschap Het Vaderland-. (T. C. B. ten Hagen. A. J. van Oordt en Zonen, i en Comp. Fabriek van chocolade, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 405