40. tot wederkeerige bescherming a. ff handels- en fabrieksmerkenterwijl het Staatsblad n°. 186 van 1880 eene overeenkomst bevat tusschen Nederland en Belgie van fabrieks- en handelsmerken. Omtrent de alhier gevestigde markten kan het navolgende vermeld worden. 31,700 194,720 potten 2,960 ff aardbeziën frambozen De gevogelte-markt gaat steeds achteruit. Kaasmarkt. De aanvoer bedroeg ongeveer 168,900 kilogram. De prijs was voor de komijne 34 tot 48 cents, voor de zoetemelksche 45 tot 56 cents per kilogram. Vischmarkt. Deze verkeerde ongeveer in denzelfden toestand als het voorgaande jaar. Groente-, fruit- en gevogeltemarkt. De aanvoer bestond uit: 3,890 hectoliter wortelen, verkocht a 2.65 tot f 2.90; u 31,830 appelen 860 peren 59,000 kilogram kersen aalbessen Aardappelmarkt. De aanvoer bedroeg 335,000 hectoliter; de prijs liep van f 3.50 tot f 5.per hectoliter uiteen. Uit het buitenland werd niet veel aangebragt. Varkenmarkt. De aanvoer bedroeg slechts 390, tegen 479 stuks in 1879. De prijs liep van 54 tot 66 cents per kilogram, vuil op de schaal. II. HANDEL. Binnenlandsche handel. - 4.—- - 6. - 0.14 - 0.20 - 0.07 - 0.13 - 7.-; - 8--; - 0.18; - 0.23; - 0.12; u - 0.15 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 408