35 Totaal f 123,696.455 - 123,312.62 31,774.76 2,771.33 281,555.16s De daaronder behoorende aanbestedingen zijn gegund als volgt: ning gelaten, heeft bedragen 99,611.77sovereen komende met bijna 4.3% van het kapitaal; wederom zijn de verschillende rekeningen als bijlagen gevoegd achter het verslag van den Directeur. Wederom werd het gewone onderhoud der openbare pompen bij publieke aanbesteding aangenomen door J. Claus alhier voor f 1495. In de pomp op den Kneuterdijk is een nieuwe put gemetseldomdat het bleek dat het water sedert eenigen tijd door gas werd aangedaanhet gebrek werd hierdoor geheel verholpen. De reservoirs der Nortonpompen aan het Groene- wegje, in de Koningstraat, aan het Oranjeplein en in de De Ruijterstraat werden schoongemaakt, terwijl gezorgd werd dat zij voor taan geen grondwater meer kunnen doorlatenaan deze buitengewone werken werd een gezamenlijk bedrag besteed van 556.34s. De werken, onder lett. b van dit Hoofdstuk genoemd, met uitzondering van de waterleiding, hebben in 1880 gekost aan straten en pleinen riolen dempen van slooten. pompen 5°. Pompen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 40