40. u 222,453.35 - 30,000.— - 4,000.— - 1,050,000.— - 50,000.— 57,927,000 stuks. 1,500,000 45,739,200 Met de bcugvisscherij schijnt het voor goed gedaan te zijn. De handel in versche visch was zeer afwisselend; er werden hooge prijzen besteed. Die van haring en bokking waren zeer laag, tengevolge van den vroegtijdigen aanvoer en het warme weder, ’t welk op de verzendingen een schadelijken invloed uitoefende. De te ruime aanvoer was oorzaak dat voor 1881 een buitengewoon groote voorraad overbleef, te groot zelfs om tijdig tegen matigen prijs te worden opgeruimd. De aanvoer bestond uit: steurharing id. (buiten afslag) pekelharing 76,232 kantjes of De besomming beliep wegens schrobnetvisscherij zeesterren garnalenvisscherij haringvisscherij diverse verkoop van haring De prijs per 1000 stuks wisselde van de volle steurharing, tusschen 7 10 en 24; de ijle haring, - 4, - 6 en - 12; Het verbruik van zout ten behoeve der visch- en haring- zouterij bedroeg 6733,567 kilo. De aanvoer van visch uit Engeland was bijzonder groot. Ook de Nederlandsche visschersplaatsen hielden hunne toezendingen op ruime schaal vol. De uitvoer geschiedt, even als vroeger, in hoofdzaak, naar België en Duitschland. Het door particulier initiatief gesticht Verkooploeaalte Scheveningen werd aan het einde van 1880 in gebruik genomen en voorziet in eene wezenlijke behoefte voor deze visschersplaats. Van het zeevaartkundig onderwijs, door de gemeente ver strekt, werd nuttig gebruik gemaakt. Het gebrek aan varensgezellen groeit aan in verhouding tot de uitbreiding, die de visschersvloot met ieder jaar ondergaat. Vele moesten, door middel van hoog loon, uit andere plaatsen worden gelokt,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 412