40. IN HET PERCEEL BESCHIKKING TOT OPRIGTiNG OP DE AANVRAGE No. dd. VAN TEN VAN 3, Raamstraat. F. Falkenburg. 12 Januarij. 54, Denneweg. Id. N. P. Catenius. 16 13, Korte Houtstraat. Id H. Nanning. 16 SchuitengatSch. M. de Niet Az. 16 96Badhuisstraatid. N. T. Boonekamp. 19 Bewaarplaats benzine. 5Huijgensstraat. D. Dobbe. 23 van 7, Stationsweg. 26 naphtha. 26 j Wed. J. v. d. Berg-Murcie Smederij. 5, Casuariestraat. 2 February. 25Torenstraat. I J. C. van Poeteren Az. IBewaarplaats van benzine. 13 Iste Kemperstraat. A. van Helden. Smederij. 16 15, Ged. Raamstraat. Id. P. Erkelens. 16 14, Looijerstraat. J. G. de Ridder. Id. 27 7, Vos in’t Tuinstraat. benzine. 5 Maart. S. W. Dona. 56, Cantaloupenburg. Smederij 12 23, Schoolstraat. Stoomwerktuig. J. P. Rademaker. 12 4815, Koningstraat. IL. C. H. Mesker. 15 108, Z. O. Buitens. A. Kok. 1 Smederij. 15 I A. J. Simonis. 19 22 lG. C. Reeser en Zoon. 26 J. C. Tom en W. P. van i Bergen Henegouwen. Sectie M, n’. 4356, Schev. en plaatsing stoomwerktuig. brandplaats. Tweeden oven in bakkerij. Dir. Haagsche tramway- inaatschappij. van benzine. Smederij en 125, Kleine Bagijnestr. 11, Papestraat. van 70, 2de Wagenstraat. Paliugrookerij. Smederij iGebr. P. en H. Caminada. Smederij Bewaarplaats Bewaarplaats van Slagterij van varkens en i rookerij van spek en vleesch. Bewaarplaats van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 416