40. OP DE AANVRAGE TOT OPRIGTING BESCHIKKING IN HET PERCEEL dd. N°. VAN VAN EEN Ziedses deBewaarplaats van benzine. 26 Maart. Smederij. 9 April. Broodbakkerij. 12 9, Z. W. Buitens. 12 G. den Dulk. Weststraat, Sch. 12 Taanderij. P. Pennekamp. Palingrookerij. 12 |T. H. Saakes. 19 Goud- en zilversmederij. 16, Torenstraat. 23 J. R. Jedeloo. Id. 9, Spuistraat. P. J. Mooiman. 30 Wed. P. Sterkman en Zn. 30 Smederij 24, Elsemoerstraatje. 7 Mei Verticale locomobile. 215, Spui. 24, Zeestraat. 7 F. Colson. Smederij. 7 (uitbreiding). d. Bergh- Id. 5, Casuariestraat. 117, Schoolstraat. 7 E. H. M. Schlette. Goud- en zilversmederij. .0 G. Bol. Slagterij (uitbreiding). 63, Javastraat. .4 benzine. B. T. van der Boom. 96, Javastraat. .8 Paulus Potterstr. !1 243/z, Weststr., Sch. •4 144, Keizerstr., Sch. (1) Geweigerd. I 9, Heerenstraat. I). A. Fresco. I IT. C. v. Ellinkhuizeu. 'C. Zinsmeester. (1) Wed. J. Massée. Mej. wed. Plantes. Stoomwerktuig in kleeder- bleekerij '50, Hoek Eland- en W esterbaenstraat. Achter 197, Keizer straat, Schev. A A. M. Wullings. C. J. Corver. Stoomwerktuig in kleeder- 65 67Loosd. weg. bleekerij. J. de Veer. B. M. Spoor. Bewaarplaats van Slagterij van rundvee. Slagterij. J Smederij. Achter 61Gelde- looze pad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 417