40. I BESCHIKKING TOT OPRIGT1NG IN HET PERCEEL OP DE AANVRAGE dd. N°. VAN VAN EEN 28 Mei. L. T. W. J. Graaf. Smederij 8, Heerenstraat. C. Pel. 28 Smederij. 22/24, Oog in ’t Zeilstr. J. J. Rombouts. banketbakkerij 28 28, Prinsenstraat. n P. Offers. Slagterij van rundvleesch. 11 Junij. S. Morel. (1) 18 ld 42, Rozemarijustr. B. A. Orth. 32, Sumatrastraat. 18 W. Carpentier 18 P. A. van der Beek. 21 M. Zanen. 5 Jnlij. Smederij. Twentstraat. jP. B. Schilte. Broogerij van tabak. 19 23, Jan Hendrikstr. 19 26 B. Jol. Bokkingrookerij G. G. Pokken en C*. 9 Augustus. L. de Jager. 16 Bokkingrookerij. Be Jongh en C“. 27 Trekweg. d. Berg. 30 Slagterij van rundvee. A. Achter 48L», Kettingst. G. Wolf. 30 ld. 15Grutterspoort. J. S. Sanders. Smederij. 30 8Rijswijksche straat. 30 W. Boon en C°. electr. 22, Lange Poten. (1) Geweigerd. Gebr. J. enH. van Langen- huijsen. Stoomwerktuig in kleeder- wasscherij. 53, Hoek Badhuisstr. en Stuurmansstr., Set. 144, Schoolstr.Sch Koek- en en koperslagerij. (Slagterij van varkens en rookerij van spek en vleesch. Boekdrukkerij met stoomw. 15, Kerkplein. 36, Kolenwagensl.Sch. Stoomwerktuig in kunstboter- 53Jacob Catsstraat. fabriek. I Boekdrukkerij met stoomw. Achter perceel 2, I Lange Houtstraat. Goud- en zilversmederij. 243, Spui. Gaskrachtm. voor verlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 418