40. I Uit deze opgave blijkt dat van de 84 aanvragen, aan de beoordeeling van het gemeentebestuur onderworpen, 81 toege staan en 3 afgewezen werden. I Ia. in ’t Hol Gz. I OP BE AANVRAGE TOT OPRIGTING IN HET PERCEEL BESCHIKKING N«. dd. VAN VAN EEN Koffij branderij. J. Hendriks. 22/24Koediefstraat. 30 Augustus. Koek- en banketbakkerij. J. van Geest. 30 Roombotermakerij G. Lensvelt. 30 Slagterij van rundvee. 3 September. M. J. v. d. Berg. 35, Rozemarijnstraat. Kalkblusscherij. T. M. Malakkastraat. 6 Broodbakkerij Hemsterhuisstraat. 6 Banketbakkerij. 112, Boekhorststraat. 6 iP. de Mos Pz. Kuiperij. 69, Weststraat, Sch. 6 Slagterij van varkens. 146Hemsterhuisstr. 24 I J. van Santen. 18 S. Severijn. Steenzagerij. 19 November.;N. H. Heere. Rookerij van vleesch. 252Spui. 26 jF. N. van Eijk. Smederij. 40, Hooge Zand. Id. 2a, Bazarlaan. 17 Bierbrouwerij. Loosd. weg. 24 Bewaarplaats van petroleum. Badweg, Schev. 31 56, Boekhorststraat. 31 P. A. van der Beek. 9Nieuwe Schoolstr. 31 W. W. Velders. Smederij. 31 Id. 19, Koediefstraat. Rijswijksche weg. iKoekbakkerij. Goud- en zilversmederij 17 December. A. jC. L. Rok ebrand. G. v. d. Boon. J. Steffens en Wijnekus. 150, Koningstraat. 23, Veenestra at. Haagsche tramwaymaat- schappij. van Solingen. |A. A. Tuijt. A. L. van Doorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 419