36 7.44 0.62 0.92 5.93 2.46 3,142.04 2.44’ 0.84 543.— 4,661.60 18.77 0.70’ 1.11 1°. IJsselondersteen aan Schaly en Bekker te Schoonhovenper 1000 voorI 2°. Schelpkalk aan W. Swaneveld alhier, per hectoliter voor - 3°. Tras aan denzelfdenper hectoliter voor- 4°. Portland cement aan Gebr. I). en B. P. Huurman te Delft, per vat voor- 5°. Engelsche pothuizen aan dezelf de, voor 6" per str. Meter, voor. - 9" 6°. Rivierzand aan J. II. de Swart en Zoon alhier, per M3 voor - 7°. Gegoten ijzeren kolken en randen met deksels aan de Maatschappij de Prins van Oranje voor - 8°. Kantsteen voor trottoirs: het leveren aan L. Goffin te Luik, per str. Meter voor- het leggen aan L. Philips en C°. alhier, per str. M. voor - het herleggen van bestaanden aan denzelfden, per str. Meter voor - 9°. Ijzerwaren aan J. van Zakten en C°. alhiervoor- 10". Houtwaren aan J. P. Vreeburg alhier, voor- 11". Waalsteen aan Gebr. D. en B. P. Huurman te Delftzoowel de half- getrokken als de vlakke per 4000 voor- en aan R. van Wijck te Heteren, 0.38’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 41