40. n t' n u Te lande. b. Te zamen In 1879 1 1 1 1 1 1313 1304 Zegwaart Quintsheul, Poeldijk ’sGravesande Loosduinen 51 51 18 ton. 10 14 16 7 - Tot het vervoer van personen naar Leiden en Delft en tus- schenliggende plaatsen waren in dienst: naar Leiden 3 volksschuitenzamen metende 76 ton Delft 3 if rr ir 42 H Het personenvervoer tusschen ’sGravenhage en Scheveningen werd uitgeoefend met twee gondels, te zamen metende 37 ton. metende Aangaande de exploitatie der Rijn- en Hollandsche spoorweg dienstendie onze gemeente aan het groot spoorwagnet ver binden zijn geen bijzonderheden voorgekomen. Alleen moet de reeds vroeger gemaakte opmerking worden herhaald dat van de verbindingslijn tusschen de beide stationsalthans voor het personenvervoer, geen gebruik wordt gemaakt. Uit de volgende tabel blijkt de beweging, gedurende 1880, aan het station ’sGravenhage der Hollandsche Ijzeren Spoor wegmaatschappij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 432